en jalkt dag på Romdal på 80,tallet
3 harer var ikke uvanlig på en dag.
Vi jaktet den gang og det var riklig
med hare.