her er en annen lidenskap jeg har,
pilking, jeg elsker å være på isen,
røye fiske, eller isfiske på
mjøsa,