Her er Kjerringøy, lå her på sjø fiske
en uke for noen år siden.