siste og den største elgen jeg har¨
skutt 268 kg. 6 tagger.