meg og Ruska, Ruska hadde desverre
d hofter, men var frisk og fin hele livet ut, men det ble bare en start
på Ruska, og en 1 ÅP.