Raico som var min yngste hund, er nå blitt den eldste.
Her på jakt i Romdal almening.