En harejeger koser seg i skogen,
og flesk må en unne seg.